GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG, gældende fra 12/11/2021

Forudsætning

Følgende salgsvilkår regulerer salget på denne hjemmeside "https://www.gemimarket.it" (hjemmeside). Sælger er Gemi Elettronica Srl, med registreret kontor i Viale Monza 347 Milano MI 20126 IT , Chamber of Commerce of MI - 2114222, momsnummer IT01765660764, aktiekapital på 80.000,00 € fuldt indbetalt (Sælger).

Artikel 1. Anvendelsesomfang

1.1 Salget på hjemmesiden repræsenterer en fjernsalgsaftale reguleret af kapitel I, afsnit III (afsnit 45 ff.) i lovdekret af 6. september 2005, nr. 206 (italiensk) Forbrugerkodeks) og ved lovdekret af 9. april 2003, nr. 70 om elektronisk handel.

1.2 De generelle salgsvilkår og -betingelser gælder for alt salg, der behandles af Sælger på webstedet. Vilkårene beregnes kun under hensyntagen til hverdage og undtagen lørdage, søndage og helligdage.

1.3 Generelle salgsbetingelser kan til enhver tid ændres og/eller modificeres. Eventuelle ændringer og/eller nye betingelser vil være gyldige fra datoen for deres udgivelse på hjemmesiden. Af denne grund inviteres brugerne, inden de afgiver en ordre, til regelmæssigt at besøge hjemmesiden for at læse den mest opdaterede version af de generelle salgsbetingelser.

1.4 De gældende generelle salgsbetingelser er dem, der er gældende på datoen, hvor en indkøbsordre afgives.

1.5 Disse generelle salgsvilkår og -betingelser regulerer ikke salg af produkter og/eller levering af tjenester fra andre parter end Sælger, tilgængelig på hjemmesiden via links, bannere eller hyperlinks. Før brugeren indgår i kommercielle transaktioner med disse parter, skal brugeren kontrollere deres salgsbetingelser. Sælger er ikke ansvarlig for disse parters levering af ydelser og/eller salg af produkter. Sælger foretager ingen kontrol af og/eller overvågning af de hjemmesider, der kan nås via disse links. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af disse websteder, ej heller for eventuelle fejl og/eller udeladelser og/eller juridiske overtrædelser af de nævnte websteder.

1.6 Brugeren skal omhyggeligt læse disse generelle vilkår og betingelser for Salg og alle andre oplysninger, som Sælger oplyser på webstedet, også under købsprocessen.

1.7 Afsendelsen af ​​købsordren udgør accept af disse generelle salgsbetingelser.

Artikel 2. Køb via hjemmesiden

2.1 Køb via hjemmesiden er tilladt for den bruger, der

 • er en registreret bruger af hjemmesiden < /li>
 • fungerer både som forbruger og forhandler. I henhold til § 3, stk. I, let. a) i forbrugerkodeksen defineres en "forbruger" som en fysisk person, der handler til formål, der ikke er relateret til enhver virksomhed, kommerciel, professionel eller håndværksmæssig virksomhed, som de måtte udføre. I henhold til § 3, stk. I, let. c) i forbrugerlovgivningen defineres en "erhvervsdrivende" som en fysisk person, der handler i forbindelse med hans/hendes forretningsmæssige, kommercielle, professionelle eller håndværksmæssige aktiviteter.

2.2 I i tilfælde af ordrer, der er unormale i forhold til mængden og/eller hyppigheden af ​​køb, forbeholder Sælger sig retten til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at stoppe uregelmæssighederne.

2.3 Sælger forbeholder sig retten til at afvise eller annullere ordrer afgivet:

 • af en bruger, som sælgeren er i tvist med
 • af en bruger, der har overtrådt disse generelle salgsbetingelser
 • af en bruger, der har sendt falske, ufuldstændige eller på anden måde unøjagtige personoplysninger, eller som ikke har sendt Sælger de nødvendige dokumenter

Artikel 3. Registrering på Hjemmesiden

3.1 For at registrere sig på hjemmesiden skal brugeren udfylde registreringsformularen og indtaste følgende data:

 • navn
 • efternavn
 • e-mail
 • adresse
 • telefon
 • codice fiscale.

3.2 Brugeren forpligter sig til straks at informere Sælger, hvis vedkommende har mistanke om eller bliver opmærksom på enhver ulovlig brug eller videregivelse af nævnte data.

3.3 Brugeren garanterer hermed, at de personlige data, der er angivet under registreringsproceduren for hjemmesiden, er fuldstændige og sandfærdige og forpligter sig til at holde Sælger skadesløs over for evt. tab, skader og/eller ansvar som følge af og/eller på nogen måde forbundet med brugerens overtrædelse af bestemmelserne vedrørende registrering på hjemmesiden eller opbevaring af registreringsoplysninger.

Artikel 4. Oplysninger påkrævet for Indgåelse af en aftale

4.1 I overensstemmelse med lovdekret af 9. april 2003, nr. 70 om elektronisk handel, informerer Sælger hermed brugeren om, at:

 • for at afslutte købsaftale på Hjemmesiden, skal brugeren udfylde en bestillingsformular i elektronisk format og sende den til Sælger elektronisk efter de instruktioner, der fra tid til anden vil fremgå af Hjemmesiden;
 • aftalen er indgået når bestillingsformularen når frem til Sælgers server
 • når bestillingsformularen er indsendt, sender Sælger brugeren på den angivne e-mailadresse en ordrebekræftelse indeholdende følgende:
  • købsbeskrivelser
  • den relevante pris
  • en angivelse af betalingsmidlet
  • en angivelse af leveringsomkostningerne
  • en indikation af leveringsomkostningerne og eventuelle ekstra omkostninger.

Artikel 5. Produkttilgængelighed

5.1 Produkttilgængelighed overvåges og opdateres konstant. Ikke desto mindre, da hjemmesiden kan besøges samtidigt af forskellige brugere, er det muligt, at mere end én bruger køber det samme produkt på samme tid. I disse tilfælde kan produktet fremstå som tilgængeligt i kort tid, selvom det faktisk er udsolgt eller i øjeblikket ikke tilgængeligt, da genopfyldning er nødvendig.

5.2 Webstedet indeholder oplysninger om tilgængeligheden af ​​hver enkelt Produkt.

5.3 Skulle produktet vise sig utilgængeligt af ovennævnte årsager eller i andre tilfælde af uventet utilgængelighed af produktet, uden at dette berører brugerens andre juridiske rettigheder, især dem, der er angivet i bog IV, afsnit II , kapitel XIV i den italienske civillovbog, vil sælgeren straks informere brugeren. Brugeren vil derfor være berettiget til at opsige aftalen i henhold til artikel 61, paragraf 4 og 5 i forbrugerkodeksen.

5.4 Alternativt og uden at det berører hans/hendes rettigheder, kan brugeren acceptere:

 • en forlængelse af leveringsperioden
 • et produkt af tilsvarende eller højere værdi (i dette tilfælde mod betaling af differencen og efter udtrykkelig accept fra brugeren)
 • en rabatkupon, der skal bruges på køb på webstedet. Rabatkuponens størrelse, udløbsdatoen og eventuelle begrænsninger vil blive kommunikeret af Sælger fra tid til anden.

5.5 Hvis der anmodes om refusion for det beløb, der er betalt for køb af Produkter. som senere viste sig at være utilgængelig, refunderer Sælgeren inden for maksimalt 10 dage.

5.6 Hvis brugeren benytter sig af retten til at opsige aftalen i henhold til artikel 61, stk. 4 og 5 i forbrugerkodeksen, købsaftalen ophører. Hvis betalingen af ​​det samlede skyldige beløb - angivet af produktets pris, leveringsgebyrer, hvis det er relevant, og eventuelle andre ekstra omkostninger, der følger af ordren (Samlet skyldig sum) - allerede er foretaget, refunderer Sælger det samlede beløb. Forfaldent beløb i henhold til artiklen 'Betalingsmetoder for køb foretaget via webstedet'.

Art. 6. Produktark

6.1 Hvert produkt er ledsaget af et produktinformationsark, der illustrerer dets hovedfunktioner (produktark). Billederne og beskrivelserne på hjemmesiden gengiver produkternes funktioner så trofast som muligt. Farverne på produkterne kan dog afvige fra de faktiske på grund af indstillingerne af computersystemerne eller de computere, der bruges til at se dem. Desuden kan billederne af produktet i produktbladet afvige i størrelse eller i forhold til tilbehørsprodukter. Disse billeder skal således forstås som værende omtrentlige og indebærer almindeligt accepterede tolerancetærskler. I forbindelse med aftalen om salg af varer skal beskrivelsen af ​​Produktet i den bestillingsformular, der sendes af brugeren, tages som referencepunkt.

Artikel 7. Priser

7.1 Alle priser er inklusive moms.

7.2 Sælger forbeholder sig hermed ret til at ændre prisen til enhver tid uden forudgående varsel, idet det er underforstået, at den pris, der opkræves til brugeren, skal være den, der er angivet på Websitet på det tidspunkt, hvor ordren afgives, og ingen udsving (stigning eller fald) registreres efter transmissionen af ​​den nævnte ordre.

7.3 Forsendelsesomkostningerne, hvis nogen, er udtrykkeligt og særskilt angivet i ordren. formular, før brugeren fortsætter med at sende det samme.

Artikel 8. Indkøbsordrer

8.1 Sælger leverer kun produkterne efter at have modtaget bekræftelsen på den vellykkede betaling af den samlede sum På grund af brugen. Ejendomsretten til Produkterne vil blive overført til dig på leveringstidspunktet, forstået som tidspunktet for levering af Produktet til transportøren. Enhver risiko for tab eller beskadigelse af produktet/produkterne, som ikke kan henføres til sælgeren, vil gå over på brugeren, når denne eller en tredjepart udpeget af brugeren, bortset fra kureren, i væsentlig grad kommer i besiddelse af produktet/produkterne. .

Den tjeneste, du har valgt, udføres kun efter betaling af det samlede skyldige beløb. Sælger forbeholder sig retten til ikke at levere tjenesten, hvis det efter afgivelse af din købsordre konstateres, at du ikke har betalt hele eller dele af det samlede skyldige beløb.

8.2 Købekontrakten bringes til ophør med forbehold af manglende betaling af det samlede skyldige beløb. Medmindre andet er skriftligt aftalt med dig, vil ordren blive annulleret i overensstemmelse hermed.

8.3 For at sende en købsordre er det nødvendigt at læse og godkende disse generelle salgsbetingelser ved at klikke på det relevante felt på siderne i købsprocessen. Manglende accept af disse generelle vilkår og betingelser for salg vil gøre det umuligt at foretage køb på denne hjemmeside.

Artikel 9. Betalingsmetoder for køb foretaget via hjemmesiden

9.1 Betalingen pr. webstedet kan laves ved:

 • Betalingskort
 • PayPal
 • Kontant ved levering
 • Bankoverførsel.

9.2 Sælgeren accepterer følgende kreditkort:

 • VISA
 • MasterCard (Cirrus Maestro)
 • PostePay
 • American Express

Debiteringen vil først blive foretaget efter (i) dine betalingskortoplysninger, der blev brugt til betaling, er blevet bekræftet, og (ii) udstederen af ​​betalingskortet, der blev brugt af du har udstedt debiteringstilladelsen.

I henhold til direktiv 2015/2366/ (EU) om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) informeres brugeren om, at han/hun muligvis skal gennemføre købet proces ved at opfylde de autentificeringskriterier, der kræves af betalingsinstituttet, der er ansvarligt for at håndtere onlinebetalingstransaktionen. Godkendelseskriterierne refererer til brugerens identitet (for at opfylde dette kriterium skal brugeren være registreret på hjemmesiden under købstransaktionen) og det kontekstuelle kendskab til den autentificeringskode, der transmitteres af betalingsinstituttet (Strong Customer Authentication). Manglende gennemførelse af denne procedure kan gøre det umuligt at gennemføre købet på hjemmesiden.

De fortrolige data på betalingskortet (kortnummer, indehaver, udløbsdato, sikkerhedskode) krypteres og overføres direkte til relevant betalingsinstitut uden at passere gennem de servere, som Sælger bruger. Sælger har derfor aldrig adgang til og opbevarer ikke dataene på dit betalingskort, der bruges til at betale for produkterne.

Debiteringen af ​​den samlede skyldige sum vil først blive foretaget på tidspunktet for overførsel af ordren .

9.3 Med hensyn til PayPal-betalinger vil brugeren blive omdirigeret til webstedet www.paypal.com, hvor de skal foretage betalingen på grundlag af den foreskrevne procedure reguleret af PayPal og vilkårene og betingelserne for aftalen aftalt mellem brugeren og PayPal. De data, der er indsat på PayPal-webstedet, vil blive behandlet direkte af PayPal og vil ikke blive sendt til eller delt med sælgeren. Sælgeren er således ikke i stand til at kende eller på nogen måde huske de kreditkortoplysninger, der er knyttet til brugerens PayPal-konto, eller oplysningerne om nogen anden betalingsform, der er knyttet til denne konto.

Hvis betaling er foretaget via PayPal, vil det samlede skyldige beløb blive opkrævet af PayPal på brugerens konto samtidig med indgåelsen af ​​onlineaftalen. Hvis aftalen opsiges, eller i ethvert andet tilfælde af tilbagebetaling, af en eller anden grund, skal beløbet for tilbagebetalingen til brugeren krediteres brugerens PayPal-konto. Betingelsen for kreditering af beløbet på betalingsværktøjet, der er knyttet til denne konto, afhænger udelukkende af PayPal og banksystemet. Når kreditordren er arrangeret til fordel for den nævnte konto, er Sælger ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller udeladelser i krediteringen af ​​tilbagebetalingen til Brugeren. Enhver form for refusion, der skal foretages i henhold til disse generelle salgsbetingelser, vil blive foretaget til brugerens PayPal-konto.

9.4 Hvis du vælger efterkrav som betalingsmiddel, informerer sælgeren dig at forsendelsen vil blive opkrævet et ekstra gebyr på 5,90 €, eller det andet beløb, der er vist på hjemmesiden. Hvis du vælger at betale med efterkrav, skal du på tidspunktet for leveringen af ​​produkterne have kontanter på det beløb, der er angivet i købsordren (da kureren ikke er autoriseret til at modtage checks eller give penge i bytte): , vil købskontrakten blive betragtet som ophævet af ret i henhold til og med henblik på artikel 1456 i den italienske civillovbog. Du får besked om opsigelse af kontrakten og den deraf følgende annullering af ordren. Enhver refusion, der skal foretages i henhold til disse generelle salgsbetingelser, vil blive foretaget ved bankoverførsel til de bankoplysninger, du har angivet.

9.5 Hvis du vælger at betale via bankoverførsel, når ordren er modtaget, vil Sælger vil underrette brugeren via e-mail om bankoplysningerne og fristen for at foretage overførslen. E-mailen kan indeholde anmodningen om at sende via e-mail modtagelse af den foretagne overførsel eller bekræftelse af samme.

Ved betaling via bankoverførsel vil leveringstiden for Produktet/Produkterne løbe fra kl. bankoverførslens modtagelsesdato fra sælgers side eller fra den dato, hvor bankoverførslen er bekræftet som værende bestilt til fordel for sælger, alt efter hvad der indtræffer først.

Medmindre andet er aftalt, ydes tjenesterne vil kun blive givet efter modtagelse ved bankoverførsel af det samlede skyldige beløb.

Brugeren skal angive:

 • referencenummeret på indkøbsordren
 • købsordredatoen.

Når ordren er afgivet, skal du betale inden for 7 hverdage. Manglende overholdelse vil medføre automatisk opsigelse af aftalen inden for de følgende 3 hverdage.

Art. 10. Produktlevering

10.1 Der er ingen begrænsninger for levering, undtagen i tilfælde, der er angivet på webstedet og/eller i produktarket.

10.2 Udgifterne til levering af produkterne, som kan variere afhængigt af den leveringsprocedure, brugeren har valgt, og alle andre mulige omkostninger, vil blive afholdt af brugeren, medmindre andet er angivet i produktbladet eller i andre dele, hvor dette er kommunikeret.

10.3 Produkterne vil blive leveret inden for 3 dage efter modtagelse af ordren og under alle omstændigheder inden for tredive dage fra den dag, hvor aftalen er indgået.

10.4 Du bedes venligst bekræfte betingelserne for det leverede produkt. Uden at det berører det faktum, at risikoen for tab af eller beskadigelse af Produktet, af årsager, der ikke kan tilskrives Sælger, overføres, når du eller en tredjepart udpeget af dig og forskellig fra transportøren fysisk tager produktet i besiddelse, Sælgeren foreslår dig at kontrollere antallet af modtagne produkter, og at emballagen er intakt, ubeskadiget, ikke våd eller på anden måde ændret, selv i lukkematerialerne; Sælgeren foreslår også, at du på transportørens transportdokument angiver eventuelle uregelmæssigheder, idet du i dette tilfælde accepterer pakken med reservation. I tilfælde af at pakken viser tydelige tegn på manipulation eller ændring, er det tilrådeligt at underrette Sælger omgående. Under alle omstændigheder gælder fortrydelsesretten (hvis nogen for produktet) og juridisk garanti for overensstemmelse.

Artikel 11. Fortrydelsesret

11.1 Brugeren - der fungerer som en forbruger - har ret til at fortryde aftalen om salg af varer for produktet uden at angive årsagen og uden at pådrage sig yderligere omkostninger og udgifter ud over dem, der er angivet i denne artikel, inden for fjorten kalenderdage (fortrydelsesret). Fortrydelsesfristen (Fortrydelsesperioden) udløber efter 14 dage:

a i tilfælde af en enkelt produktordre, fra den dag brugeren eller en anden tredjepart end transportøren og udpeget af brugeren kommer i væsentlig besiddelse af produktet;

b. i tilfælde af en Multipel Ordre med separate leverancer, fra den dag, hvor brugeren eller en anden tredjepart end transportøren og udpeget af brugeren kommer i væsentlig besiddelse af det sidst leverede Produkt; eller

c. i tilfælde af en ordre relateret til levering af et produkt af forskellige partier eller flere stykker, fra den dag, hvor du eller en tredje person, forskellig fra transportøren og valgt af dig, erhverver den fysiske besiddelse af det sidste parti eller det sidste stykke .

11.2 For at udøve fortrydelsesretten skal brugeren inden udløbet af Fortrydelsesfristen informere Sælger om sin beslutning om at fortryde.

11.3 Du har udnyttet din Fortrydelsesret inden for Fortrydelsesperioden, hvis den relevante meddelelse sendes af dig inden udløbet af Fortrydelsesperioden. Denne kommunikation skal overføres på følgende måder:

E-mail: ordinigemi@gmail.com

< p>Forbrugeren skal opnå varig opbevaring af kommunikationen i forbindelse med udøvelsen af ​​fortrydelsesretten, da bevisbyrden for udøvelsen af ​​denne ret inden udløbet af Fortrydelsesfristen påhviler brugeren.

11.4 I tilfælde af udnyttelse af fortrydelsesretten skal brugeren, når fortrydelsesretten er udøvet, sørge for, at Produkterne returneres til Sælgeren uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden 14 kalenderdage fra den dato, hvor bruger har informeret Sælger om deres beslutning om at fortryde aftalen. Betingelsen overholdes, hvis brugeren afleverer produktet/produkterne inden udløbet af den tidligere nævnte 14-dages periode til den af ​​Sælger angivne kurer eller, baseret på de relevante omstændigheder, til en kurer efter eget valg (Retun Term). Produktet, behørigt beskyttet og emballeret og i dens originale emballage (hvis det er muligt) skal returneres til følgende adresse (den originale emballage er altid påkrævet, hvis produkternes serienumre er trykt på den):

Gemi Elettronica

Contrada Piano Mulino, Lotto A1 85034, Francavilla sul Sinni (PZ)

11.5 Omkostningerne til returnering af produktet (inklusive told) er for brugerens regning og returnering sker under deres ansvar.

11.6 Hvis brugeren fortryder aftalen, skal Sælger refundere det samlede skyldige beløb betalt af brugeren for Produktet, inklusive leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og senest 14. kalenderdag dage fra den dato, hvor Sælger blev informeret om brugerens beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetalingen vil ske ved at bruge den samme betalingsmetode, som blev brugt til den oprindelige transaktion. I tilfælde af, at brugeren har returneret Produkterne ved hjælp af en transportør efter eget valg og for deres regning, kan Sælger suspendere tilbagebetalingen indtil modtagelse af Produkterne eller indtil bevis for din demonstration af at have sendt Produkterne tilbage, alt efter hvad der er først.

11.7 Brugeren er kun ansvarlig for faldet i værdien af ​​varerne på grund af en anden brug af Produktet end den, der er nødvendig for at fastslå funktionerne og Produktets funktion. Under alle omstændigheder skal produktet opbevares, håndteres og inspiceres med normal omhu og returneres intakt, komplet i alle dele, fuldt funktionsdygtigt, skal også omfatte alt tilbehør og de illustrative foldere, etiketterne og forseglingen, hvis den er til stede, vedhæftet til produktet og intakt og ikke manipuleret, og perfekt egnet til den brug, det er beregnet til og fri for tegn på slid eller snavs. Fortrydelsen gælder for produktet i sin helhed. I denne forstand kan det ikke kun anvendes for nogle dele og/eller tilbehør (som ikke repræsenterer og ikke er selvstændige produkter) af produktet.

11.8 Hvis produktet har lidt et værditab som følge af anden håndtering af varen end den, der er nødvendig for at fastslå Produktets art, egenskaber og funktion, forbeholder Sælger sig ret til at fratrække et beløb svarende til dette værditab i tilbagebetalingsbeløbet. Virksomheden vil underrette dig inden for modtagelsen af ​​Produktet om omstændighederne og det deraf følgende reducerede refusionsbeløb. Hvis tilbagebetalingen allerede er betalt, vil virksomheden meddele bankoplysningerne for betalingen af ​​det skyldige beløb af brugeren på grund af produktets værdi.

11.9 I tilfælde af, at tilbagetrækningen har ikke er blevet udøvet i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende lovgivning, vil det ikke resultere i opsigelse af kontrakten og vil som følge heraf ikke skabe nogen ret til tilbagebetaling. Sælger vil meddele brugeren, at den vil afvise anmodningen om tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​Produktet. I tilfælde af at produktet allerede er ankommet tilbage til sælgeren, forbliver det hos sælgeren til bortskaffelse af brugeren til afhentning, som skal ske mod betaling og under brugerens ansvar.

11.10 I i tilfælde af delvis tilbagetrækning fra flere ordrer, vil mængden af ​​leveringsomkostninger, der skal tilbagebetales til fordel for brugeren, blive kvantificeret i forhold til værdien af ​​det produkt, der skal fortrydes. For eksempel har brugeren afgivet en ordre på 200,00 euro, som inkluderer to produkter, det første til en værdi af 50,00 euro og det andet på 150,00 euro, og returnerer produktet til en værdi af 150,00 euro, vil brugeren blive refunderet for et beløb svarende til til 75 % af de afholdte leveringsomkostninger. Under alle omstændigheder vil mængden af ​​leveringsomkostninger, der skal returneres, aldrig overstige, hvad brugeren faktisk har betalt.

Artikel 12. Juridisk garanti for overensstemmelse

Alle de produkter, der sælges på hjemmesiden er omfattet af den juridiske garanti for overensstemmelse, som er fastsat i artikel 128-135 ved lovdekret N. 128-135 i forbrugerlovgivningen (juridisk garanti).

Hvem den gælder

Den juridiske Garantien er forbeholdt forbrugere. Den gælder derfor udelukkende for brugere, der har foretaget købet på Hjemmesiden til andre formål end iværksætter-, kommercielle, håndværksmæssige eller professionelle aktiviteter.

Når det gælder

Sælger er ansvarlig overfor- overfor forbrugeren for enhver manglende overensstemmelse, der eksisterede på tidspunktet for leveringen af ​​produktet, og som bliver synlig inden for to år efter nævnte levering. Sælgeren skal informeres om manglende overensstemmelse, under straf for fortabelse af garantien, inden for to måneder fra den dato, hvor den blev opdaget.

Medmindre andet bevises, indtræffer den manglende overensstemmelse inden for seks måneder fra produktets leveringsdato antages at eksistere siden sidstnævnte, medmindre antagelsen er uforenelig med produktets art eller med arten af ​​den manglende overensstemmelse. Fra den syvende måned efter leveringen af ​​produktet påhviler det forbrugeren, at bevisbyrden for at bevise, at den manglende overensstemmelse allerede eksisterede på tidspunktet for leveringen af ​​produktet.

For at tage fordel af den juridiske garanti, skal du således fremlægge bevis for datoen for køb og levering af varen. Det er derfor tilrådeligt, med henblik på at bevise købet, at du opbevarer fakturaen sendt af sælger samt transportdokumentet eller ethvert andet dokument, der bekræfter købsdatoen (såsom kreditkortudtoget eller kontoudtoget ) og leveringsdatoen.

I tilfælde af opsigelse af kontrakten vil Sælger returnere det samlede betalte beløb til forbrugeren, bestående af købsprisen for Produktet, forsendelsesomkostninger og eventuelle andre ekstra omkostninger. I tilfælde af prisnedsættelse refunderer Sælger det med forbrugeren aftalte beløb. Beløbet for tilbagebetalingen eller reduktionen vil blive krediteret det middel eller den betalingsløsning, som forbrugeren har brugt til købet.

Sælger kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af skade af nogen art som følge af upassende brug af produktet eller i tilfælde af skader som følge af uforudsigelige omstændigheder eller force majeure.

Hvis du har foretaget købet som 'professionel' i overensstemmelse med bestemmelserne i Forbrugerkodeksen, de foregående afsnit i denne artiklen gælder ikke. Den juridiske garanti i henhold til art. 1490 i den italienske civillovbog.

Artikel 13. Producentens standardgaranti

13.1 De produkter, der sælges på hjemmesiden, kan i henhold til deres art være dækket af en standardgaranti udstedt af producenten (konventionel garanti). Brugeren kan kun gøre sin ret til garanti gældende over for producenten. Varigheden, omfanget (herunder geografisk omfang), forhold og procedurer, typerne af skader/defekter, der er dækket, og begrænsningerne i standardgarantien er fastsat af hver producent og er specificeret i det såkaldte garantibevis, der er indeholdt i produktemballagen. Standardgaranti er valgfri af natur og tilføjer ikke, erstatter, begrænser, foregriber eller tilsidesætter den juridiske garanti.

Artikel 14. Gældende lov og jurisdiktion; udenretslig bilæggelse af tvister - Alternativ tvistbilæggelse/online tvistbilæggelse

14.1 Købskontrakterne, der er indgået mellem dig og sælgeren, er underlagt italiensk lov. Til brugerne, der regelmæssigt ikke er bosiddende i Italien, vil der blive anvendt eventuelt mere gunstige og obligatoriske bestemmelser fastsat af loven i det land, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, og især relateret til vilkåret for udøvelsen af ​​fortrydelsesretten, til udtrykket at returnere produkterne, i tilfælde af at brugeren ønsker at udøve denne ret, til metoderne og formaliteterne for kommunikationen af ​​denne ret og til den juridiske overensstemmelsesgaranti.

14.2 Hvis du er en "forbruger" , for enhver tvist vedrørende anvendelsen, udførelsen og fortolkningen af ​​disse generelle salgsbetingelser, er domstolen, hvor du har din bopæl, eller du har valgt dit hjemsted. Hvis du er en "erhvervsdrivende" for enhver tvist i forbindelse med anvendelsen, udførelsen og fortolkningen af ​​dette dokument, har retten, hvor sælgeren har sit vedtægtsmæssige hjemsted i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1 ovenfor, enekompetence.

< p>14.3 I henhold til artikel 141-sexies, komma 3 lovdekret af 6. september 2005 N. 206 (Forbrugerkodeks), informerer Sælger brugeren som slutforbruger, hvem Artikel 3, komma 1, let. a) i forbrugerlovgivningen, at i tilfælde af at han/hun har indgivet en klage direkte til Sælger, som følge heraf det ikke var muligt at løse den opståede strid, vil Sælger give oplysningerne vedrørende organiseringen af ​​Alternative Bilæggelse af tvister til udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende forpligtelser, der hidrører fra en kontrakt indgået i overensstemmelse med disse almindelige salgsbetingelser (ADR-organisationer, som angivet i artikel 141-bis og følgende i forbrugerlovgivningen), med angivelse af, om det ønsker at bruge eller ej disse organisationer for at løse tvisten.

14.4 Desuden oplyser Sælger dig som forbruger, hvem der i artikel 3, komma 1, let. a) i forbrugerkodeksen, at der blev etableret en europæisk platform til onlineløsning af forbrugertvister (ODR Platform). Forbrugeren kan gennemse ODR-platformen på følgende link: http://ec.europa.eu /consumers/odr/; via ODR-platformen kan forbrugeren se listen over ADR-organisationer, finde linket, der omdirigerer til hver enkelt hjemmeside og starte en onlineprocedure til løsning af de tvister, han er involveret i.

14.5 Uanset hvad det er. er resultatet af den udenretslige bilæggelsesprocedure af tvister vedrørende forbrugsforhold gennem anvendelse af procedurerne i del V, afsnit II-bis i forbrugerlovgivningen, har forbrugeren under alle omstændigheder altid ret til at bringe juridisk sag ved den kompetente domstol.

14.6 For enhver tvist i forbindelse med anvendelsen, udførelsen og fortolkningen af ​​disse generelle vilkår og betingelser for salg kan brugeren, der er bosat i et andet EU-medlemsland end Italien, også adgang til den europæiske procedure, der er fastsat for småkrav, ved Rådets forordning (CE) N. 861/2007 af 11. juli 2007, forudsat at værdien af ​​tvisten ikke overstiger 2.000,00 euro, eksklusive renter, rettigheder og udgifter. Teksten til forordningen kan findes på webstedet www.eur-lex.europa.eu.

Artikel 15. Kundeservice og klager

Du kan anmode om oplysninger, sende kommunikation, bede om assistance eller indgive klager ved at kontakte sælgers kundeservice på følgende måde:

 • via e-mail, skriv til: ordinigemi@gmail.com
 • på telefon, ring til: +39 02 87165556.

Sælger vil behandle klager ved at svare inden for 3 dage efter modtagelsen.